Synliggör och förbättra era samarbeten

Med Goodfeed får du en unik överblick över organisationens samtliga relationer och samarbeten. Vi hjälper er att skapa en djupare förståelse för hur era affärsrelationer faktiskt mår genom att samla in feedback från både era kunder och team.

BOKA MÖTE
värdet

Varför Goodfeed?

Vi tror på öppen kommunikation och ärlig feedback som grundpelare i att bygga starka relationer. Genom att skapa en miljö där alla känner sig bekväma att dela sina tankar och åsikter, skapar vi ett rum där idéer kan flöda fritt och där samarbeten kan blomstra. Vår plattform ger er verktygen för att öppna upp för dialog och främja en kultur av ömsesidig förståelse och respekt!

Driv ett kvalitetshöjande arbete enklare

Med Goodfeed blir det lättare än någonsin att höja kvaliteten i ditt arbete. Vår plattform gör det smidigt att samla in och analysera feedback, vilket ger dig möjlighet att snabbt identifiera och åtgärda eventuella brister och förbättra din verksamhet.

Vinn fler affärer med nya och befintliga kunder

Goodfeed ger dig den konkurrenskraft du behöver för att vinna fler affärer. Med vår plattform kan du visa upp ditt engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring, vilket skapar förtroende hos såväl nya som befintliga kunder.

Öka lönsamheten i pågående samarbeten

Genom att använda Goodfeed kan du öka lönsamheten i dina pågående samarbeten. Genom att kontinuerligt övervaka och utvärdera dina kundrelationer och samarbeten kan du identifiera och åtgärda eventuella utmaningar i tid vilket minskar risken för förlorade intäkter.

Bli en mer attraktiv arbetsgivare

Goodfeed hjälper dig att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda verktyg för att skapa en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Genom att visa upp ditt engagemang för kvalitet och kontinuerlig utveckling kan du attrahera och behålla talanger i din organisation och bli en arbetsplats där människor trivs och växer.

BOKA MÖTE
OM Goodfeed

Hur det funkar?

Välkommen till Goodfeed - plattformen som öppnar dörren för effektiv kommunikation och kontinuerlig förbättring

Goodfeed är en plattform som gör det möjligt att tycka till om ett specifikt samarbete eller en affärsrelation i stort. Vi levererar en djupgående analys av samarbetet och relationens hälsa med mätbar data i ett retrospektivt format.

Genom plattformen gör ni det enkelt att kommunicera och reflektera för att identifiera möjligheter till förbättringar i kvalitet och leverans. Vi vill helt enkelt vara med och driva en modern arbetskultur där feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring är självklara inslag.

Upptäck hur Goodfeed kan hjälpa er att ta er samarbeten till nästa nivå!

BOKA MÖTE

Bjud in att tycka till - 360 perspektiv

Goodfeed gör det möjligt att tycka till om ett specifikt uppdrag eller en relation i stort.

Retrospektiv/Analys - Mätbar data & Retrospektiv

Få insikter om hur samarbetet går och hur relationen faktiskt mår. Prata med varandra genom en interaktiv retromodell.

Förbättrad kvalité & leverans - Ett modernt arbetssätt

Gör feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av ert arbetssätt. Få en översikt över hela organisationens relationer.

vi jobbar med framtidens organisationer

Tryggt & Säkert

GDPR & Säkerhet

Goodfeed är ett svenskt företag baserat i Göteborg. Vi strävar efter att du ska känna dig helt trygg när det gäller säkerheten och integriteten för din data.

GDPR, eller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation), är lagstiftning som syftar till att skydda individens integritet inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi är stolta över att kunna leverera en tjänst helt i linje med GDPR-bestämmelserna. Även om GDPR primärt fokuserar på EU och EES, sträcker vi vårt åtagande för dataskydd bortom geografiska gränser. Vi tillämpar samma höga standarder för integritet och säkerhet för alla våra användare, oavsett var de befinner sig.

Goodfeed kräver ingen installation eller implementering i befintliga IT-miljöer.

BOKA MÖTE
FORSKNING & MODELLER

Vetenskapen bakom Goodfeed

En kombination av forskning och datadrivna insikter

Med Goodfeed får du det bästa av två världar - en kombination av beprövade metoder, forskning och datadrivna insikt. Genom en unik uppföljningsmodell som kombinerar forskningsbaserade KPI:er med retrospektiv kan vi ge dig en helhetsbild kring hur era samarbeten och affärsrelationer mår och går!

Retrospektiv

Retrospektiv är en metod som ingår i det agila arbetssättet som syftar till att reflektera över och utvärdera tidigare genomförda aktiviteter eller samarbeten. Genom en transparent dialog kan man diskutera och utvärdera vad som fungerat bra samt vart det finns utrymme till förbättring.

Syftet med retrospektiven är att lära av tidigare erfarenheter för att kunna förbättra arbetsprocessen, samarbetet och resultatet i framtida samarbeten. Allt för att förbli konkurrenskraftiga som både samarbetspartner men även som arbetsgivare.

Forskningsbaserade KPI:er

Goodfeed gör det möjligt för en organisation att mäta hur sina samarbeten mår och presterar. Detta gör vi genom ett antal forskningsbaserade KPI:er (mätvärden). Genom att faktiskt mäta “mjuka värden” skapar ni insikter kring hur samarbetet faktiskt fungerat om ni uppnått satta förväntningar eller inte.

Genom att använda forskningsbaserade KPI:er samlar ni även in objektiv data som kan användas för att fatta mer välgrundade beslut. Istället för att förlita sig på intuition eller magkänsla ger KPI:erna en mer pålitlig vägledning för att identifiera styrkor, svagheter och möjligheter i era samarbeten och relationer.

BOKA MÖTE
VIKTEN AV KVALITET

En del av ert kvalitetsarbete

Goodfeed blir enkelt en naturlig del i ert löpande kvalitetsarbete. Genom att erbjuda möjligheten till kontinuerlig feedback i era kundrelationer och uppdrag blir Goodfeed en oumbärlig resurs för att säkerställa hög kvalitet och kontinuerlig förbättring.

Med en kombination av automatiserade processer och få manuella interaktioner blir Goodfeed en central punkt för att samla in, analysera och agera på feedback och data, vilket möjliggör en snabbare och mer effektiv hantering av kvalitetsfrågor och en ökad förmåga att möta kundernas behov och förväntningar.

BOKA MÖTE
boka möte