En modern
CX-plattform för hela kundresan

Goodfeed är plattformen för dig som vill skapa och bygga nära och hållbara relationer som varar över tid.

BOKA MÖTE
mer om vår lösning

vi jobbar med framtidens organisationer

Driv ett kvalitetshöjande arbete enklare

Vinn fler affärer med nya och befintliga kunder

Öka lönsamheten i pågående samarbeten

Bli en mer attraktiv arbetsgivare

vårt fokus

Öka chansen att vinna fler uppdrag genom bra samarbeten

Genom att arbeta mer strukturerat med kontinuerlig uppföljning ger Goodfeed dig förutsättningarna att proaktivt stärka dina samarbeten genom smarta insikter - något som minskar risken att förlora kunder samtidigt som du bygger mer hållbara relationer över tid!

BOKA MÖTE
vår lösning
introduktion

Människan i centrum

Vi ger er verktygen för att fatta informerade beslut och vidta aktiva åtgärder för att optimera era affärsrelationer och maximera resultaten. Genom att arbeta strukturerat med kontinuerlig uppföljning skapar ni förutsättningarna att förbättra era samarbeten genom smarta insikter.

BOKA MÖTE
Läs mer
arbetsprocess

Proaktivitet och kontinuerligt lärande

Vi är övertygade om att kontinuerligt lärande är nyckeln till konstant förbättring och långsiktigt hållbara relationer. Varje utmaning är en möjlighet att växa och utvecklas, och vi är här för att stödja dig på den resan. Låt oss göra lärande till en del av er framgång!

BOKA MÖTE
mer om vår lösning
"Med Goodfeed har vi tagit fram ett strukturerat arbetssätt kring både reflektion och utvärdering, vilket hjälpt oss att se var vi är starka och vad vi behöver utveckla"

Tomas Rudström

Södra Tornet

det goda samarbetet

Synliggör och förbättra era samarbeten

Med Goodfeed får du en unik inblick i hur era samarbeten faktiskt fungerar och presterar. Genom att synliggöra både styrkor och förbättringsområden kan du agera proaktivt för att maximera resultaten.

BOKA MÖTE
Läs mer
boka möte