Goodfeed är en plattform som hjälper er att skapa en struktur och rutin för hur ni följer upp era kunder och projekt så att ni kan säkerställa en hög kvalitet och ständig förbättring.

Goodfeed är en plattform som hjälper er att skapa en struktur och rutin för hur ni följer upp era kunder och projekt så att ni kan säkerställa en hög kvalitet och ständig förbättring.

Goodfeed är en plattform som hjälper er att skapa en struktur och rutin för hur ni följer upp era kunder och projekt så att ni kan säkerställa en hög kvalitet och ständig förbättring.

Goodfeed är en plattform som hjälper er att skapa en struktur och rutin för hur ni följer upp era kunder och projekt så att ni kan säkerställa en hög kvalitet och ständig förbättring.

Kvalitetssäkra era projekt & samarbeten

Kvalitetssäkra era projekt & samarbeten

Kvalitetssäkra era projekt & samarbeten

Kvalitetssäkra era projekt & samarbeten

Den nya generationens arbetssätt

Den nya generationens arbetssätt

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Vi jobbar med framtidens organisationer

Vi jobbar med framtidens organisationer

97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift

"Med Goodfeed har vi tagit fram ett strukturerat arbetssätt kring både reflektion och utvärdering, vilket hjälpt oss att se var vi är starka och vad vi behöver utveckla"

"Med Goodfeed har vi tagit fram ett strukturerat arbetssätt kring både reflektion och utvärdering, vilket hjälpt oss att se var vi är starka och vad vi behöver utveckla"

97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift

Öppna upp för starka kundrelationer - på riktigt!

Öppna upp för starka kundrelationer - på riktigt!

Öppna upp för starka kundrelationer - på riktigt!

Öppna upp för starka kundrelationer - på riktigt!

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre.

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre.

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre.

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre.

Kundfokus

Få insikt om vad kunderna faktiskt tycker om samarbetet

Få insikt om vad kunderna faktiskt tycker om samarbetet

Få insikt om vad kunderna faktiskt tycker om samarbetet

Feedback

Bygg en intern feedbackkultur och prestera bättre som team

Bygg en intern feedback-kultur och prestera bättre som team

Bygg en intern feedbackkultur och prestera bättre som team

Förbättring

Kundfokus

Skapa en modell för hur ständig förbättring blir en del av ert DNA

Skapa en modell för hur ständig förbättring blir en del av ert DNA

Få insikt om vad kunderna faktiskt tycker om samarbetet

Skapa en modell för hur ständig förbättring blir en del av ert DNA

Feedback

Bygg en intern feedback-kultur och prestera bättre som team

Förbättring

Skapa en modell för hur ständig förbättring blir en del av ert DNA

Ökad effektivitet i era team

Ökad effektivitet i era team

Ökad effektivitet i era team

Ökad effektivitet i era team

Genom en strukturerad modell för utvärdering ökar effektiviteten och kvalitén i era projekt och samarbeten. Vi hjälper er hitta er unika modell för hur ni kan skapa en organisation som hela tiden utvecklas och blir bättre.

Genom en strukturerad modell för utvärdering ökar effektiviteten och kvalitén i era projekt och samarbeten.

Genom en strukturerad modell för utvärdering ökar effektiviteten och kvalitén i era projekt och samarbeten. Vi hjälper er hitta er unika modell för hur ni kan skapa en organisation som hela tiden utvecklas och blir bättre.

Genom en strukturerad modell för utvärdering ökar effektiviteten och kvalitén i era projekt och samarbeten. Vi hjälper er hitta er unika modell för hur ni kan skapa en organisation som hela tiden utvecklas och blir bättre.

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Genom djupare relationer och kunskap om vad som uppskattas och vad som kan bli bättre bygger ni hållbara och långsiktiga relationer som varar över tid.

Genom djupare relationer och kunskap om vad som uppskattas och vad som kan bli bättre bygger ni hållbara och långsiktiga relationer som varar över tid.

Ett mer modernt arbetssätt

på riktigt

Ett mer modernt arbetssätt

på riktigt

Ett mer modernt arbetssätt

på riktigt

Vi på Goodfeed tror på ett agilt och mer transparent arbetssätt där kundfokus och kundvärde utgör kärnan. För att nå långsiktig framgång och högt uppsatta mål behöver vi ibland stanna upp och reflektera. Vad gör vi egentligen som är riktigt bra och inom vilka områden kan vi förbättra oss? Goodfeed hjälper er att utvärdera era projekt och kundsamarbeten på ett mer strukturerat sätt. Allt för att ni ska kunna leverera ännu mer värde till era kunder och skapa en mer högpresterande organisation.

Vi på Goodfeed tror på ett agilt och mer transparent arbetssätt där kundfokus och kundvärde utgör kärnan. För att nå långsiktig framgång och högt uppsatta mål behöver vi ibland stanna upp och reflektera. Vad gör vi egentligen som är riktigt bra och inom vilka områden kan vi förbättra oss? Goodfeed hjälper er att utvärdera era projekt och kundsamarbeten på ett mer strukturerat sätt. Allt för att ni ska kunna leverera ännu mer värde till era kunder och skapa en mer högpresterande organisation.

Vi på Goodfeed tror på ett agilt och mer transparent arbetssätt där kundfokus och kundvärde utgör kärnan. För att nå långsiktig framgång och högt uppsatta mål behöver vi ibland stanna upp och reflektera. Vad gör vi egentligen som är riktigt bra och inom vilka områden kan vi förbättra oss? Goodfeed hjälper er att utvärdera era projekt och kundsamarbeten på ett mer strukturerat sätt. Allt för att ni ska kunna leverera ännu mer värde till era kunder och skapa en mer högpresterande organisation.

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Ständigt lärande

Ständigt lärande

After Action Review - utvecklades av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  

After Action Review - utvecklades av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  

Retrospektiv – en erkänd utvärderingsmodell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t.ex. analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Retrospektiv – en erkänd utvärderingsmodell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t.ex. analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Bli sedd och hörd

Bli sedd och hörd

Bli sedd och hörd!

Bli sedd och hörd!

ESG - Social Hållbarhet 

ESG - Social Hållbarhet 

ESG - Social Hållbarhet 

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – man måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete kring social hållbarhet.


Genom ett nytt arbetssätt som på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet skapar ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – man måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete kring social hållbarhet.


Genom ett nytt arbetssätt som på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet skapar ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

84 % av företagen som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter

84 % av företagen som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter

Goodfeed AB

559367-9979

Privacy Notice

© 2023 Goodfeed. All rights reserved