Hitta rätt lösning för dina utmaningar

Goodfeed är en plattform för uppföljning.

Plattformen är specifikt utformad för konsultorganisationer och idag arbetar vi med organisationer av alla storlekar som valt att lita på Goodfeed som en del av sitt kvalitetsarbete.

BOKA MÖTE

vi jobbar med framtidens organisationer

Kunduppföljning

Kundnöjdhet

Ett nytt sätt att följa upp era kunder

Med Goodfeed kan ni enkelt mäta och följa upp kundnöjdheten. Vi erbjuder en ny metod för att mäta kundnöjdhet som går bortom traditionella metoder som NKI och NPS-undersökningar. En lösning helt anpassad efter konsultorganisationer.  

Genom att samla in feedback från era kunder får ni värdefulla insikter om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta hjälper er att bygga starkare kundrelationer och öka kundlojaliteten.

BOKA MÖTE
uppföljning av enskilda uppdrag

Få djupare insikter nere i uppdragen

Med Goodfeed kan ni även på ett effektivt sätt följa upp era leveranser. Genom att analysera och utvärdera varje uppdrag kan ni identifiera framgångar och förbättringsområden. Detta bidrar till att säkerställa hög kvalitet i alla leveranser och öka effektiviteten i ert arbete.

Med Goodfeed får ni en heltäckande överblick över era uppdrag och projekt, vilket möjliggör för er att fatta informerade beslut och anpassa er strategi efter behov.

Låt oss hjälpa er att optimera era uppdrag och maximera möjligheterna till framgång. Kom igång på bara 15 minuter!

BOKA MÖTE
boka möte