Integritetspolicy

Annans användning av dina uppgifter

När du använder Goodfeed behandlas personuppgifter om dig i tjänsten. Personuppgifterna kommer från dig (kontaktuppgifter och dina åsikter), din arbetsgivare (namn, kontaktuppgifter, roll och projekt) eller din uppdragstagare (namn, kontaktuppgifter, företag och projekt). I de allra flesta fall är din arbetsgivare/uppdragstagare personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Kontakta dem om du vill veta mer om hur de behandlar dina personuppgifter i samband med tjänsten.

Goodfeeds användning av dina uppgifter

I samband med att du använder tjänsten kan Goodfeed AB också komma att behandla de personuppgifter som samlas in genom tjänsten i egenskap av personuppgiftsansvarig. För våra egna ändamål behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera tjänsten, inklusive fakturering (t.ex. om du representerar det företag som är vår kund). I sådana fall behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter samt eventuell korrespondens oss emellan. Uppgifterna samlas in från dig eller din arbetsgivare. Detta sker med stöd i vårt berättigade intresse.

Vi kan även använda uppgifter om dig som företagsrepresentant för marknadsföringsändamål, i syfte att uppmärksamma dig om vår tjänst. Då behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och eventuell korrespondens. Dessa samlas in från dig eller offentliga källor. Även detta sker med stöd i vårt berättigade intresse.

I övrigt behandlar vi endast anonyma eller statistiska uppgifter. I den mån uppgifterna inte är anonyma kommer vi anonymisera dem innan vi använder dem. Uppgifterna behandlar vi för att utvärdera, utveckla och förbättra tjänsten. Anonymisering av uppgifterna sker med stöd i vårt berättigade intresse.

Vill du veta mer om hur vi balanserat våra intressen mot dina, kontakta oss.

Dina uppgifter kan komma att delas med våra underleverantörer, främst plattformsleverantörer och andra leverantörer som hjälper oss med analys, utveckling och fakturering. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

Du har rätt att få del av de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan också få felaktiga uppgifter rättade. Du har i vissa fall även rätt att få uppgifter raderade. Om du inte håller med om vår behandling kan du invända mot den och du kan be oss begränsa vår behandling medan vi utreder om du har rätt till något av ovan. Eftersom vi i de allra flesta fall endast har anonyma uppgifter om dig, i egenskap av personuppgiftsansvarig, kommer du i de flesta fall inte kunna nyttja någon av dessa rättigheter (eftersom vi inte kan identifiera dig). I vissa fall kan du då istället vända dig till din arbetsgivare/uppdragstagare och be om att få utnyttja dina rättigheter (i förhållande till behandlingar där de är personuppgiftsansvariga).

Vill du utnyttja dina rättigheter eller veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig, kontakta oss på:

hi@goodfeed.io

Du har också rätt att klaga till den tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller upplever att en överträdelse skett. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

boka möte