Kundberättelser

Framgångsfaktorer med Shomei

Vi har pratat med Helena Wittbom och Catharina Klingspor

Shomei är ett kreativt kommunikationshus byggt kring talanger med olika bakgrund och expertis som tror att kommunikation handlar om en enda sak: Idéer starka nog att bli ihågkomna.

Varför är det viktigt för er att fokusera på feedback och reflektion?

Reflektion och feedbacksamtal är en fantastisk möjlighet för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i ett samarbete – något som är nödvändigt för att kvittera, befästa och utveckla arbetssätt och beteenden.

Det ger dessutom tillfälle att visa varandra uppskattning, något som är lätt att glömma eller nedprioritera bland allt som behöver diskuteras i ett projekt.

Hur hjälper samarbetet med Goodfeed er?

Jag tror att feedback föder feedback. Att jobba med feedback i en enkel men strukturerad form som Goodfeed erbjuder gör det mer naturligt att reflektera över sina egna och andras beteenden såväl som den gemensamma prestationen. Och tack vare att dialogen redan är igång genom Goodfeed är det inget stort steg att få en mer levande och konstruktiv dialog i vardagen.

Goodfeed är ett bra forum för att få feedback från alla enskilda individer i en organisation. Det hjälper också teamen att samarbeta bättre. 

Man får fram vad som fungerar bra och vad som har utvecklingspotential tex i ett projekt.

Alla utvärderingsmöten vi haft har lett till vidare diskussioner och det har varit mycket bra att få sitta ner och reflektera tillsammans.

Har ni några konkreta tips till de som vill komma igång att jobba mer strukturerat med reflektion för att hitta sina egna framgångsfaktorer?

  • Sätt upp riktlinjer för hur just ni ska gå tillväga.
  • Sätt upp mål - vi använder resultaten i Goodfeed i analysen av medarbetar- och kundnöjdhet.
  • Se till att någon är ansvarig och ser till att det faktiskt blir gjort.

Vi säger stort tack till Helena och Catharina för er tid och för att ni på Shomei är sanna förebilder!

boka möte