Nyheter

Goodfeed inleder samarbete med SWEDMA 💚

Vi är så glada och tacksamma över att få bli en del av SWEDMA-gemenskapen!

Vi startade Goodfeed med målet att hjälpa företag att bygga starkare relationer med sina kunder och för att förbättra interna arbetssätt. Vi ser ett större behov i branschen att på ett mer transparent sätt lyssna på sina kunder och agera på deras feedback. Vi drivs av att skapa hållbara och lönsamma arbetssätt.

"Att vara en del av SWEDMA känns naturligt för oss för att kunna påverka och lyssna in vad som sker i branschen", Henrik Nordling & Andréa Rylander.

Vi ser fram emot att lära oss av andra medlemmar och att dela med oss av vår expertis för en mer hållbar bransch.👏

Tack för förtroendet, SWEDMA! 👏

Vi fick ett antal frågor från SWEDMA:

👉 Berätta om er! Vad motiverade er att bli en del av vår gemenskap?

Vi startade Goodfeed med målet att hjälpa bolag att bygga starkare relationer med sina kunder och för att komma ifrån förlegade interna arbetssätt. Vi såg ett behov av att man på ett mer transparent sätt öppnar upp möjligheten att lyssna på sina kunder. Vad tycker egentligen kunden om oss som samarbetspartner - vad fungerar/fungerar inte och hur löser vi det innan det är för sent. Vi drivs av att få fler att jobba mer hållbart OCH lönsamt. Att vara en del av SWEDMA känns naturligt för att kunna både vara med och påverka men också lyssna in vad som sker i branschen.

👉 Varje medlem har unika förväntningar på sitt medlemskap. Vilka är era?

Vi värdesätter att få lära oss av andra medlemmar men också dela med oss av vår expertis för en mer hållbar bransch. Det finns en otrolig kraft i samarbeten mellan bolag med gemensamma mål.

👉 Vad anser ni är det mest värdefulla med vårt arbete och samarbete inom SWEDMA?

Hur SWEDMA arbetar med att stötta bolag för att kunna upprätthålla hög kvalitet och seriositet inom branschen. Ett särskilt initiativ som vi inspireras av är CommToAct för – för att öka medvetenheten om social hållbarhet i arbetslivet.

boka möte